Neden Bitkisel Sabun?

Neden Bitkisel Sabun?

I hurried into the local Learnguidepdf department Learnguidepdf store to grab1 100-105 dumps pdfs CISSP study guide some last minute CISSP study guide Chirsmas gifts. I looked at CCNA 200-125 PDF all 100-105 dumps pdfs CISSP study guide the people and grumbled2 to myself. I Learnguidepdf would be in here forever and I just Testprepwell had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could CCNA 200-125 PDF just sleep CCNA 200-125 PDF through Chirsmas. But I hurried the best Learnguidepdf I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to CISSP Training Materials myself at the prices of all ICND1 100-105 PDF these toys, and CISSP Training Materials wondered if the grandkids would even play 70-533 dumps whit4 them. I found myself CISSP Training Materials in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw 100-105 dumps pdfs a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 ICND1 100-105 PDF her hair and he held her 70-533 dumps CISSP Training Materials Testprepwell so gently. Testprepwell I could not seem to Testprepwell help CCNA 200-125 PDF myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who the doll was for. I watched Learnguidepdf him turn to a CCNA 200-125 PDF woman and CISSP study guide he called his aunt by name and said, “Are you sure I CISSP study guide don’t 70-533 dumps have 70-533 dumps enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that CCNA 200-125 PDF you don’t have CISSP study guide enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. CCNA 200-125 PDF The ICND1 100-105 PDF boy continued to hold the doll. After 100-105 dumps pdfs a bit Testprepwell I asked the CCNA 200-125 PDF boy who the doll ICND1 100-105 PDF was for. He said, “It is 70-533 dumps the doll my 70-533 dumps sister wanted CISSP Training Materials so badly for Chirsmas. She just knew that Testprepwell Santa would 100-105 dumps pdfs bring it. “I told him that maybe ICND1 100-105 PDF Santa 70-533 dumps was going to 70-533 dumps bring it . He said, “No, ICND1 100-105 PDF Santa can’t go where my sister is…. I 100-105 dumps pdfs CISSP Training Materials have to Learnguidepdf give the doll to my Mama to take to her. “I asked CISSP study guide him where his ICND1 100-105 PDF siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. CISSP Training Materials

My Daddy says that Mamma is going to have to Testprepwell go be with her.” My heart Learnguidepdf nearly stopped beating. CISSP study guide Then the boy looked at 70-533 dumps me again and said, “I CCNA 200-125 PDF told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him 70-533 dumps to tell her to wait till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had CCNA 200-125 PDF Learnguidepdf ICND1 100-105 PDF taken at the CISSP Training Materials front Learnguidepdf of the store. Learnguidepdf He said, CISSP study guide “I CCNA 200-125 PDF Learnguidepdf want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much CCNA 200-125 PDF and I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered Testprepwell ICND1 100-105 PDF his head and had grown so qiuet. While he was 70-533 dumps not looking I reached into my purse Learnguidepdf and CISSP study guide pilled Learnguidepdf out a handful of bills. 70-533 dumps I asked 100-105 dumps pdfs the CCNA 200-125 PDF little boy, “Shall we count that miney one Learnguidepdf more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it Testprepwell has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began Learnguidepdf to count 100-105 dumps pdfs CISSP study guide it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, CISSP Training Materials “Thank you Jesus for giving me enough money.” Testprepwell Then CCNA 200-125 PDF the CISSP Training Materials boy said, “I just asked Jesus to 70-533 dumps give me enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my 100-105 dumps pdfs sister. And CISSP study guide Testprepwell he heard my prayer. I wanted to ask 70-533 dumps him give 100-105 dumps pdfs for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and ICND1 100-105 PDF 100-105 dumps pdfs a rose 70-533 dumps for my Mama. She loves white rose ICND1 100-105 PDF so much. Testprepwell “In a few 70-533 dumps minutes the aunt came back and I Testprepwell wheeled my CISSP Training Materials cart away. I could not keep from thinking about the CISSP Training Materials little boy as I finished CISSP study guide my ICND1 100-105 PDF shoppong in a ttally different spirit than when CCNA 200-125 PDF I had started. CISSP Training Materials And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days ICND1 100-105 PDF earlier about a drunk ICND1 100-105 PDF driver hitting a car and killing7 a ICND1 100-105 PDF little 100-105 dumps pdfs girl and the Mother CISSP study guide was CCNA 200-125 PDF in serious CISSP study guide condition. The family Testprepwell was deciding on whether to 100-105 dumps pdfs remove the life support. Now surely this CISSP study guide little 100-105 dumps pdfs CISSP Training Materials boy did not belong with that story.Two days later I read in the Testprepwell paper 100-105 dumps pdfs where the 100-105 dumps pdfs family had disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I CISSP Training Materials could not help myself and I went out and bought aome white Testprepwell roses and took them to the funeral home where the yough CISSP Training Materials Learnguidepdf woman ICND1 100-105 PDF was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Tüm dünyada, özellikle Avrupa’da doğal ürünlere ciddi bir eğilim var. Bunun nedeni kimyasalların hayatımıza girmesiyle sağlığımızın hızla bozulmasıdır. Kimyasallı sektörlerin başında kozmetik ve temizleyiciler geliyor. Market raflarında gördüğümüz süslü sabunlar deterjandan farksızdır. Deterjanla el ve yüzünüzü yıkar mıydınız? Cevabımız tabi ki hayır. İşte burada doğal sabunların önemi devreye giriyor.

Doğal el yapımı sabunlar, bitkisel malzemelerle üretilir. Çeşitli bitki yağları, bitki parçacıkları, bitki özleri ve diğer saf doğal malzemeler kül suyu ile birleştirilerek sabun haline getirilir. Elimize aldığımız bir kalıp el yapımı sabun yaklaşık %90 oranında bitkisel malzemeden oluşur.

Sabun ve diğer vücut temizleyiciler kullanım esnasında cilt üzerinden direkt kana karışır. Yani sabunumuzda kimyasal varsa kanımıza kimyasal taşınır. Bitkisel yağ varsa bitkisel yağ taşınır. Sabun içeriğinde yer alan vitaminler, mineraller ve diğer bileşenler cilt yapısına etki ederek, cildi besler veya zarar verir.

Düzenli olarak doğal sabun kullanan kişilerde alerjik cilt rahatsızlıklarının (egzama, mantar, vb.) azaldığı veya ortaya çıkmadığı gözlemlenmiştir. Halbuki kimyasallı sabunların en belirgin yan etkisi alerjik cilt rahatsızlıklarıdır. Hatta kimyasallı sabunların cilt kanserine varan ciddi sonuçları vardır.

El yapımı doğal sabunlar tüm aile için güvenlidir. Bebek, çocuk ve yaşlılarda rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin bebek pişiklerinde el yapımı bitkisel sabun tavsiye edilir.

Bitkisel sabunlar vücut temizliğinde, cilt üzerinde birikmiş kimyasal ve sentetik kalıntıları temizler. Cilt ph’ıyla uyumludur. Yağ ve nem dengesini bozmaz. Antibakteriyel ve antiseptiktir. Mikrop kırıcı özelliğiyle iltihaplı cilt rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olur.